O plemeni

Pyrenejský horský pes byl a je již po staletí využíván k pastevecké činnosti. Uvádí se, že pyrenejský horský pes  je asijského původu, odvozuje se od tibetské dogy. Je největším z řady navzájem si velmi podobných bílých pasteveckých psů, kteří pomáhali pastevcům v horách od Karpat až po Pyreneje.

Je to velký, silný, přitom však elegantní dlouhosrstý pes. Má ne příliš velkou hlavu s malýma, jantarově hnědýma očima a malýma zavěšenýma trojúhelníkovýma ušima. Hřbet je široký a silný, hrudník široký, dlouhý a ne příliš hluboký. Končetiny jsou silné, rovné a na zadní straně dobře osrstěné. Ocas je dlouhý, bohatě osrstěný, v klidu nesený dolů, při vzrušení se stáčí nad hřbet. Hustá, silná srst může být zvlněná a na krku tvoří hřívu. Barva srsti může být bílá, případně s šedými, žlutými či oranžovými znaky na hlavě, na uších, na kořeni ocasu.
 

Jako ostatní francouzská pastevecká plemena má paspárky i pyrenejský horský pes. Je to jeden ze znaků plemene a jsou nezbytné pro uchovnění. Drápy se na paspárcích musí často stříhat, protože se neobrušují jako ty ostatní. Paspárky údajně pomáhaly při boji psa s medvědy či vlky a šestiprstý pes se může lépe pohybovat po hřbetech ovcí a překonávat bahnitý terén.

Pyrenej je  klidný, vyrovnaný a velmi trpělivý pes, jemuž je cizí hektika i agresivita. Svěřené území však dovede spolehlivě ochránit. Je věrný a oddaný rodině i dětem.
 

Takto velký pes vyžaduje dostatek prostoru, nejlépe na rozlehlých venkovských usedlostech. Nezbytná je pravidelná péče o srst, aby nedocházelo k jejímu plstnatění. Hodí se k celoročnímu držení venku.

Je možné si zaměnit pyrenejského horského psa s plemenem podobného typu ( slovenský čuvač, maďarský kuvasz, podhalaňský ovčák)

Váha psa činí cca 60kg a výška se pohybuje mezi 70-81cm. Váha feny činí cca 45kg a výška se pohybuje mezi 65-74 cm.

Pyrenejský horský pes se dožívá 10 až 12 let.About breed

Pyrenean mountain dog was and has been for centuries used for shepheard activities. It is reported that the Pyrenean mountain has Asian origin, derived from the Tibetan mastiff. It is the largest of a number of other very similar white shepherd dogs, who helped shepherd in the mountains from the Carpathians to the Pyrenees.

It's a big, strong and elegant longhaired dog. Has not too large head with small, amber-brown eyes and small triangle ears. The back is wide and strong, has wide chest, long and not too deep. Legs are strong, straight back and well feathered. The tail is long, richly coated. Dense, thick coat may be wavy and neck form a mane. Coat color may be white or the gray, yellow or orange markings on head, ears, the root of the tail.

Like other French herding breeds have dewclaws also Pyrenean mountain dog. It is one of the characteristics of the breed and are essential for breeding. Claws on dewclaw has to be  frequently cuted because they are not able to rasp it like the others claws. Dewclaws allegedly helped a dog fight with bears and wolves, and six-fingered dog can better move on backs of sheep and overcome muddy terrain.

Pyrenees is calm, balanced and very patient dog who is foreign hektika and aggression. Assigned to the lead, however, reliably protected. Is faithful and devoted family and children.
Thus a large dog requires plenty of space, preferably on large rural estates. Regular care is needed for hair to prevent her felting. Suitable for year-long exposure.
It is possible to confuse the Pyrenean mountain dog with a similar type of dog as is Slovak Cuvac, Hungarian Kuvasz and Podhalański Shepherd.

Weight of dog is about 60 kilograms and height is between 70 to 81 cm.
Weight of  bitch is about 45 kilograms and height is between 65-74 cm.
Pyrenean mountain dog lives from 10 to 12 years.

 

     

Kalendář akcí

24.11.2017 21:34
Únor je měsíc, kdy se každoročně pořádá výstava DUO CACIB Brno. Veškeré informace můžete shlédnout zde. Pyrenejské horské psy posuzuje dne 3.2. pán rozhodčí Birk Carsten (DK) a dne 4.2. pán rozhodčí Cvetka Bohovcic (SLO).
24.11.2017 21:31
Ve dnech 13. a 14. Ledna 2018, se jako již každoročně, koná Hanácká národní výstava psů. Výstava bude probíhat na Brněnském výstvišti. Bližší informace k nahlédnutí na samotných stránách výstavy zde.
14.06.2017 20:11
Ve dnech 1.7. a 2.7. bude probíhat po Beskydký výstava psů v Polsku, Bielsko - Biala. Vítězové dostanou oba dva dny tituly, které je možné započíst pro Polský šampionát. Více informací zde.
21.04.2017 23:18
51. ročník Mezinárodní výstavy psů všech plemen INTERCANIS CACIB FCI proběhne ve dnech 24.6 - 25.6. 2017, kdy Pyrenejský horský pes bude posouzen dne 25.6.2017 pane Miroslavem Václavíkem. Pevně věřím, že se na výstavě setkáme s početným zástupem milovníků plemene. Pro více informací o této výstavě prosím navštivte web INTECANIS.
25.03.2017 19:35
22. Slezská výstava psů, se bude konat v sobotu 13.5.2017.  Místem konání výstavy budou opět prostory sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. Více informací o výstavě naleznete zde.
25.03.2017 19:28
15.dubna 2017 v areálu Dočkalova Mlýna (okres Havlíčkův Brod) bude probíhat jarní klubová výstava klubu pyrenejský plemen. Plemena pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin a katalánský ovčák bude posuzovat známý a uznávaný rozhodčí - Rafael Escar Tabueña (Španělsko), chovatel pyrenejských horských psů, CHS Torre de Justo. Všechny příznivce pyrenejský plemen srdečně vítáme.
25.03.2017 19:25
8-9.4.2017 se koná v Ostravě na výstavišti Černá Louka Národní výstava psů. Pyrenejský horský pes bude posouzen 9.4.2017 v 10:50. Všichni jsou srdečně vítáni.

Kontakt

CHS PERLA SILESIA Doubrava 327
735 33 Doubrava
Czech Republic
tel: +420 605 137 510

facebook.com/markettta
langerovamarketa@gmail.com